Структура і призначення Класифікатора професій ДК 003-2005

До нормативно-правової бази менеджменту персоналу слід також віднести Класифікатор професій ДК 003-2005, За основу розроблення КП було прийнято Міжнародну стандартну класифікацію професій (ISCO-88). Проте, на сьогодні вже діє наступний класифікатор згідно з наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, а саме ДК 003:2010. Цей документ стандартизує назви категорій персоналу, професій та посад.

Структура:

  1. Сфера застосування
  2. Загальні положення
  3. Осн визначення
  4. Описання розділів класифікації професій, а саме:

1)                    Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – професії, пов’я­зані з визначенням та формуванням державної політики, законодавчим регулюванням і вищим державним управлінням$

2)                    Професіонали – у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, методичних чи гуманітарних наук? Обов’язково наявність диплому з вищої освіти (магістра, спеціаліста, доктор наук);

3)                    Фахівці – знань в одній чи більше галузях

4)                    Технічні службовці – секретарських обов’язків, роботою на друкарських машинах, записами та опрацюванням цифрових даних чи обслуговуванням клієнтів.

5)                    Робітники сфери торгівлі та побутових послуг.

6)                    Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства.

7)                    Кваліфіковані робітники з інструментом – професії, пов’язані з видобуванням корисних копалин, будівництвом чи виробленням різної продукції.

8)                    Оператори та складальники устаткування та машин – експлуатації та нагляду за роботою устаткування чи машин, а також для їхнього складання.

9)                    Найпростіші професії – з використанням ручних інструментів, у деяких випадках зі значними фізичними зусиллями.

5.Класифікація професій

Класифікатор професій використову­ється для вирішення таких завдань:

—  розрахунків чисельності працівників, обліку складу й розподілу кадрів за професійними угрупуваннями різних рівнів класифікації, планування додаткової потреби в кадрах;

—  систематизації статистичних даних з праці за професійними ознаками;

—  аналізу та підготовки до публікації статистичних даних, а також розроблення відповідних прогнозів стосовно зайнятості, доходів, охорони праці, освіти, перепідготовки кадрів, що вивільняються тощо;

—  підготовки статистичних даних для періодичних оглядів зі статистики праці, що розробляються Міжнародною організацією праці;

вирішення питань контролю й аналізу міжнародної міграції, міжнародного набору та працевлаштування трудящих.