Становлення багатопартiйної системи в Українi. Класифiкацiя новостворених полiтичних партiй. Характер багатопартiйностi.

Основними передумовами формування багатопартійності в Україні були:1) історичний досвід багатопартійності в Україні;2) розширення демократизації суспільного життя, гласність;3) виникнення і розвиток в Україні дисидентства;4)нездатність КПРС виконувати керівну роль у суспільстві, яку вона собі привласнила. Основними етапами формування багатопартійності в України були:-перший етап (1988-1989 pp.) – виникнення неформальних організацій, утворення легальної організованої опозиції; активізація діяльності Української Гельсінської спілки, вихід на політичну арену Народного руху України;- другий етап (1990-1991 pp.)- почалося створення багатьох партій, їхній поділ на центристські та радикальні; поява парламентської опозиці;– третій етап (почався на зламі 1991-1992 pp.)- партійне будівництво в умовах повної державної незалежності; розширення спектра багатопартійності.В Україні почали діяти партії різної політичної спрямованості. За відношенням до соціально-економічних систем, ідеології та політики вони поділялися на ліві, центристські та праві Ліві партії: Комуністична партія України (КПУ) Політичні позиції з основних проблем: побудова соціалізму, тісні зв’язки із СНД, вступ до Союзу з Росією і Бєларуссю, відновлення оновленого Союзу.Соціалістична партія України (СПУ).. За програмними положеннями СПУ близька до КПУ, але більш помірна, більше схильна вписуватися в існуючі політичні структури. Мета партії – побудова соціалізму. Селянська партія України (СелПУ). Пріоритетним завданням партії було проголошено збереження колективних форм господарювання на селі.

Центристські До центристських наприкінці 1980-х – початку 1990-х pp. належали: Ліберально-демократична партія України (ЛДПУ), Демократична партія України (ДемПУ), Партія демократичного відродження України (ПДВУ), Соціал-демократична партія України (СДПУ), Партія «зелених» та ін. Центристи стоять на позиціях незалежності України, розділяють деякі програмні вимоги правих, при цьому підкреслюють перевагу прав окремої людини над правами нації.

Праві партії. До правих партій в цей період належали: Українська республіканська партія (УРП), Українська народно-демократична партія (УНДП), Українська національна партія (УНП), Українська християнсько-демократична партія (УХДП), Конгрес українських націоналістів (КУН) та ін.Спільною для більшості цих партій і рухів стала національна орієнтація і радикалізація вимог. Вони виступають за національну, унітарну і правову державу, відстоюють українську національну ідею і християнські цінності, Послідовно захищають приватну власність. Украй негативно ставляться до лівих сил.