Соціологія як наука

Соціологія (від лат. societas — суспільство та гр. — logos наука) — дослівно — “наука про суспільство”. Цей термін був запроваджений у середині XIX ст. французьким філософом Огюстом Контом і спершу позначав поняття “суспільствознавство”. Суспільні наукові дисципліни є однією з вищих форм пізнання суспільством самого себе, а соціологія є однією із наук про суспільство.