СЛАВЕТНИЙ ЗАПОРОЗЬКИЙ ОТАМАН СІРКО

Творче завдання: написати продовження переказу у вигляді монологу Івана Сірка, що починається такими сло­вами: «Рідна моя Україно! Хотів би бачити тебе…»

У пантеоні української слави особливе місце займає пос­тать кошового Війська Запорозького Івана Дмитровича Сір­ка. В пантеоні, зрозуміла річ, мисленнєвому, бо справжнього пантеону в нас немає. Та і якби він був, просто нікого поклас­ти туди з наших військових та політичних діячів. Вороги Ук­раїни винищували не лише їх самих, а й розруйнували їхні могили. Мабуть, тільки одна Сіркова могила й лишилася, хоч кілька разів за наказом царя та його посіпак і її витоптували кінськими копитами, але вона зводилася знову.

Кошові здебільшого протримувалися один рік. Тільки Іван Сірко обирався багато разів і навіть якось вісім разів підряд — таким були його авторитет серед козаків і віра в його відданість товариству та розум і відвагу. «Іван Сірко являв собою ко­лосальну особистість серед усіх низових козаків… в усі часи існування Запорожжя»,— так писав про нього Д. І. Яворни-цький.

Діяльність Сірка випала на тяжкий час в історії України, коли потужні супротивні вітри дули з усіх боків. Скільки тих чорних вихорів пролетіло тоді понад нашою землею, скільки крові пролилося в її ковилу та на її перелоги! Виговський, Сом-ко, Брюховецький, Юрій Хмельницький, Тетеря, Суховієнко, Дорошенко і багато інших достойних і недостойних мужів до­лучалися до української справи, але жоден не звершив свій за­мір. З багатьма із них вступав Іван Сірко в дружні стосунки. А коли дізнавався, що колишній приятель або запродується іноземцям, або ж обстоює лише власні інтереси, ставав із ним на герць. Уболівав душею, катувався, підносився духом на най­вищий гребінь, бо був одним з найбільших патріотів рідної зем­лі, одним з найславетніших її звитяжців.

А тут ще найчорніша туча з півдня — татари й турки, тоді стосильно дужі, можливо, дужчі, ніж будь-коли. Вони запов­зялися поневолити народ український. Чи не найбільша заслу­га Івана Сірка в тому, що він захистив рідний край від загарб­ників. Недарма ж турки й татари називали його «семиголовим драконом», «урус-шайтаном».

(293 сл.)    (За Ю. Мушкетиком)