Склад оборотних засобів підприємства

Оборотні фонди представлені у вигляді:

1) вир-их запасів

2) коштів, вкл. у вир-во

Вир. запаси:

–     осн. та допоміжні матеріали

–     конструкції та деталі

–     паливо та запчастини

–     малоцінні та швидко знош. предмети спецодяг та інвентар до коштів, які вкл. в в-во: незвершене в-во і витрати майб. періодів.

Незавершене в-во:

комплектуючі вироби і продукція що не пройшли всіх стадій техн.циклу, а також не закінч. кап ремонт осн. засобів.

Витрати майб періодів – це витрати пров. в поточному році, але віднесені . до наст. періодів і відображені в балансі як витрати майб. періодів, що підляг. співставленню на витрати в-ва та обігу протягом терміну до якого вони належать.

До фондів обігу на  підпр-ві належать:

– готова продукція на складі

–     грошові кошти в касі та на банківських рахунках

–     короткострокові фін. зобов’язання (векселі, банкноти, облігації)

–     кошти в рахунках(прострочена дебіторська заборгованість , відвантажені товари та надані послуги)