Класифікація оборотних засобів

Принципи класифікації:

1)-за місцем та роллюв-ва:

–     оборотні фонди

–     фонди обігу

2)-За джерелами утворення:

–     власні

–     прирівняні до власних

–     позичкові

3)-За способом планування та нормування:

–     нормовані (забезпеч. між обігових коштів, які необх. для забезп-ня безперебійного ф-ня п-ств)

–     ненормовані (дод. засоби, що направляються на розширене в-во)