СЕНС ЦЕНТРАЛЬНОЇ МЕТАФОРИ У П’ЄСІ Е. ЙОНЕСКО «НОСОРОГИ»

План

I. Ежен Йонеско — один із засновників «театру абсурду».

II. Символічний смисл сюжету п’єси «Носороги».

1. Проблема втрати індивідуальності під тиском масової свідо­мості.

2. Сутність опору Беранже.

3. Авторське пояснення задуму свого твору.

4. Гротеск як засіб розкриття авторського задуму.

III. Масова свідомість і людська індивідуальність.