ПРОБЛЕМА ЦІННОСТІ ЖИТТЯ У КОНФОРМІСТСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ (За п’єсою Ф. Дюрренматта «Гостина старої дами»)

План

I. Фрідріх Дюрренматт — класик швейцарської літератури.

II. Проблема цінності життя — рушійна сила сюжету п’єси «Гости­на старої дами»

1. Містечко Гюллен і його мешканці.

2. Пропозиція Клер Цаханесян.

3. «Спокуса надто велика, а наша біда надто тяжка» як обґрун­тування ще не скоєного, але вже невідворотного вбивства.

ІІІ. Гротеск як провідний художній засіб п’єси, що допомагає усвідо­мити сутність центральної проблеми.