Правила уживання апострофа в українських словах

Апостроф — спеціальний діакритичний (надрядковий) знак, який уживається на письмі, щоб показати, що у вимові попередній приголосний звук звучить твердо й роздільно з наступним приголосним звуком [й], наявність якого в слові позначається буквами я, ю, є, ї ([йа], [йу], [йе], [йі]).

Щоб не припускатися помилок у вживанні апострофа, перед написанням треба чітко вимовити відповідне слово й почути: 1) тверду вимову попереднього приголосного звука; 2) паузу (певний розрив між попереднім і наступним звуком); 3) звук [й] після паузи.

Правильно Неправильно Неправильно
[матір /йу]

(значок у позначає паузу)

[мат’ір’ / йу]

(значок ‘ позначає м’якість)

[мат’ір’у]

(значок ‘ позначає м’якість)

Тут чуємо твердий звук [р], після якого з’являється пауза, а потім звук [й]: матір’ю Тут чуємо м’який звук [р’] у кінці складу, а такого в українській вимові не може бути: *матірью Тут чуємо м’який звук [р’], але не маємо паузи й не чуємо звука [й]: *матірю

 

Апостроф ставиться

 

Перед я, ю, є, ї Приклад
після б, п, в, м, ф, якщо перед ними не стоїть інша коренева буква, що позначає приголосний звук, крім р б’ють, п’ять, в’єш, м’ята, ф’ють, черв’як, торф’яний, верф’ю
після р у кінці складу пір’я [п’ір/йа], сузір’ю [су/з’ір/йу]
після к Лук’ян, Лук’янець, Лук’янчук
після будь-якої букви на позначення кінцевого твердого приголосного префікса в’їхав, під’їхав, роз’ятрити, між’яр’я, возз’єднання
після будь-якої букви на позначення кінцевого твердого першої частини складноскорочених слів Мін’юст (Міністерство юстиції), дит’ясла

 

Апостроф НЕ ставиться

 

Перед я, ю, є після б, п, в, м, ф, якщо перед ними стоїть інша буква на позначення кореневого приголосного, крім р свято, тьмяний, різьбяр, морквяний, духмяний
Перед я, ю, є після р усередині складу рядок [р’а/док]
Перед йо зйомки, курйоз, Воробйов
Перед і, о, а та ін. зініціювати, зорганізувати
Перед я, ю, є, ї після nie-, напів- (у власних назвах) пів-Ялти