Правова держава

Правова держава – це така держава, в я кий існує поділ влад на законодавчу, виконавчу та судову, існує верховенство громадянського суспільства і представника, парламенту над державою і її апарату.

Правова держава здійснює юридичне закріплення основних прав і свобод в основному законі – Конституції, і фактично забезпечує виконання всіх законів.

В основу правової держави покладено рівність державної влади, громадянина і суспільства, їхня правова рівність перед законом.

В правовій державі існує принцип уседозволеності: особі дозволяється робити все те, що прямо не заборонено законом, а державі – все, що прямо вказано в законі.

В правовій державі забезпеч. принцип гласності, можливість утвор. політ. партій, їх легалізації і відносна свобода засобів інформації.

В правовій державі є наявність нагляду за здійсненням законів і режимом законності.