Поняття, зміст та види договорів купівлі-продажу

Договір к-п – це двосторонній консенсуальний сплатний договір, за яким продавець зобов’язується передати майно у власність другій стороні, а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму. Предметом договору може бути : товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створений продавцем у майбутньому, майнові права, право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру. Товар має бути у належній якості, відповідати вимогам договору. Ціна як одна з істотних умов договору визначається за згодою сторін. Форма договору к-п може бути усна, письмова з нотарільним посвідченням (квартири). . Залежно від особливостей організаційно-правових форм торгівлі, що використовуються на території перебування сторін договору купівлі-продажу, особливостей відчужуваних об’єктів, особливостей способу укладення та виконання договору розрізняють кілька видів договорів: договори купівлі-продажу в оптовій та роздрібній торгівлі, договори, що укладаються на біржах та аукціонах, договори, які укладаються у внутрішньому і зовнішньо-економічному обігу, договори к-п земельних ділянок, валютних цінностей, житлових будинків, квартир, автомашин, договори к-п на умовах комісії, консигнації, поставки, договори к-п об’єктів приватизації, форвардні і ф’ючерсні угоди к-п.