Характеристика основних галузей права

Галузь права — це складова частина системи права, що включає в себе норми, предметом регулювання яких є коло якісно однорідних суспільних відносин. В Україні основними галузями права є:
конституційне право — провідна галузь національного права, норми якої регулюютьі закріплюють суспільний і державний лад, територіальний устрій України, правовий статус особи, організацію державної влади, міжнародний статус держави.
адміністративне право – система правових норм, що регулюють суспільні відносини, які виникають у процесі державного управліннята у зв’язку зі здійсненням органами держ. дяльності управл. характеру.
фінансове право — галузь права, предметом регул. є сусп. відн., що виникають у процесі фінанс. діяльн. держави.
земельне право – сукупність прав.норм, що на засадах юрид. рівності форм власності на землю регулюють земельні відн.
цив. право – регулює особисті немайнові і майнові відносини
трудове пр. – регулює відносини у процесі реалізації особи права на працю.
сімейне – регулює особисті немайнові і майнові відносини людей, що виникають на основі шлюбу, сім’ї
кримінальне – система правових норм, що визначають, які сусп. небезпечні діяння є злочинами і які покарання слід застосувати до осіб, що їх вчинили.
цивільно-процесуальне – сукупність правових норм, які регулюють діяльність щодо здійснення провадження в цивільних справах,
кримінально-процесуальне- врегульовує діяльність пов’язану з порушенням кримінальних справ.