Політизація українського національного руху наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.: студентський рух і братство тарасівців.

Початок XX ст. характеризувався новими явищами у суспільно-політичному житті українських земель. Новими рисами цього періоду були: переростання українського культурно-просвітницького руху в рух політичний та посилення земсько-ліберальної опозиції царизмові. Перші політичні партії виникли ще наприкінці XIX ст. Це Русько-Укр. радикальна партія (1890 р. ), заснована І. Франком, К. Трильовським, М. Павликом в Західній Україні. Пізніше, після розколу 1899 р.,Ю.Бачинський, М.Ганкевич, С.Вітик заснували свою Укр-ку соціал-демократичну партію, а І.Франко, В.Левицький, В.Охримович засновують Нац.-дем-ну партію. Остання незабаром стала найбільшою укр. партією Галичини. Першою нац. партією в Наддн-ій Україні була Революційна укр. партія (РУП), заснована 1900 р. у Харкові. Вона в основному складалась із студентів, семінаристів, народних вчителів та представників інших верств інтелігенції. Програмою партії стала брошура, написана харківським адвокатом М. Міхновським і видана у Львові під назвою «Самостійна Україна». Автор ставив завдання: боротьбу за єдину, самостійну, вільну Україну. Згодом від РУП відійшло найбільш радикальне крило і утворило свою партію — Народну Укр-ку партію на чолі з М. Міхновським. В 1904 р. після нового розколу в РУП утв нова політична організація — Укр. соціал-дем-на спілка («Спілка»).

Значно посилюється студентський рух з вимогами академічних свобод. У відповідь на виступи студентів Київського університету в грудні 1900 р. царський уряд вдався до репресивних заходів. 183 студенти були віддані в солдати. У 1902 р. українське студентство взяло активну участь у загальноросійському студентському страйку. У 1891 — 1897 pp. у нац.му русі України з’явилося і діяло «Братство тарасівців» — нелегальна політична організація, яку заснували студенти Харківського університету М. Міхновський, І. Липа та інші. Вони висунули радикальну ідею незалежності У, захисту українства, поневоленого та пригніченого царизмом. У 1902 р. з ініціативи М. Міхновського — основоположника українського націоналізму — була створена Укр. народна партія (УНП), яка висунула гасло «Україна для українців».

Таким чином, в Україні на початку XX ст. виникають і роз-ся партії різних спрямувань. І хоча не всі з названих партій по-різному уявляли її майбутнє, в них було спільним те, що кожна з них виступала за самостійність Укр. На початок XX ст. укр. нац. рух вийшов за межі культурно-освітн і набув політичного спрямування. Боротьба проти царського самодержавства, що посилилася на початку XX ст., спричинила певні позитивні зміни в українському нац.му житті. Так, було скасовано Емський указ 1876 p., відкрито нові кафедри українознавства в Одеському і Харківському університетах. В українських містах та містечках розгортається мережа філій товариства “Просвіта”.