ПЕТРО КАЛНИШЕВСЬКИЙ

У козацьких реєстрах він записаний під іменем Петра Калниша. В історію ж увійшов як Петро Калнишевський, остан­ній кошовий отаман Запорозької Січі.

Відомо, що з молодих літ пов’язав він свою долю з козац­твом. У різних документах час од часу натрапляємо то на вій­ськового осавула Петра Калниша, то на військового суддю. Він входить до складу авторитетних депутацій Січі, які від­стоювали перед російським царем козацькі права. 1761 року його, людину вже похилого віку, обрано кошовим отаманом. Очевидно, й у цьому віці Калнишевський не втратив сили і здоров’я (а було ж йому на той час уже сімдесят літ!), бо не­мічних людей ніхто й ніколи не обирав на Січі проводирем.

Кошовий очолював козацьке військо у війні Росії з турка­ми й татарами. Його було нагороджено золотою медаллю з пор­третом імператриці. Як свідчать сучасники, він справді відзна­чився в численних баталіях і особистою хоробрістю, і мудрим керівництвом. Очолюване ним козацтво показало високе во­лодіння воєнним мистецтвом.

(150 сл.)                                                            (М. Слабошпицький)