Перекази 7 клас

У 7-му класі програма передбачає усні та письмові перека­зи текстів з елементами опису та роздуму, а саме: докладний переказ тексту публіцистичного стилю, докладний переказ тек­сту художнього стилю з елементами опису зовнішності люди­ни і тексту-роздуму, стислий переказ тексту наукового стилю і тексту художнього стилю з елементами опису процесу праці. Обсяг текстів для докладного переказу — 200—250 слів, для стислого — 300—375 слів.