Основні поняття і категорії статистичної науки

Статистична сукупність – велика кіл-ть ел-тів (одиниць), які сформувались під впливом якихось головних причин і умов. Саме умови формування сук-ті дозволяють говорити про якісну однорідність такої сук-ті.

Статистична сук-ть складається з ел-тів, які відрізняються один від одного цілою низкою рис і особливостей. Риса, особливість в статистиці наз. ознакою.

Ознаки бувають:

1.атрибутивні – ознака виражається словесно (національність, стать, сімейний стан).

2.кількісні – ті, що мають числовий вираз.

Зміна числових значень ознаки від одного ел-та сук-ті до іншого наз. варіацією. Варіаційні ознаки в свою чергу поділ. на дискретні (перервні) та безперервні.

Статист. зак-ть – певна послідовність, порядок стосовно тих явищ, які вивчаються.

Закон великих чисел: У великій кіл-ті індивід. явищ загал. зак-ть проявляється більш точно залежно від кіл-ті індивід. явищ.