Методи оброблення інформації (виміру показників).

Оцінювання персоналу є процедура, що здійснюється з метою виявл ступеня відповідності проф, ділових та особистих якостей працівника, кількісних і якісних результатів його труд д-ті визначеним вимогам. Ділова оцінка працівників має відношення до всіх кат персоналу, хоча на теперішній час у вітч та заруб практиці відсутні ідеальні методики оцінки персоналу, а науковці і практики нерідко дотримуються протилежних думок щодо доцільності та об’єктивності методів оцінки персоналу. Завданням ділової оцінки персоналу є виявлення труд потенціалу працівника, ступеня викор його потенціалу, відповідності працівника займаній посаді або роб місцю, його здатності зайняти наступну посаду, в тому, щоб оцінити–еф-ть труд д-ті працівника, а отже й цінність працівника для орг, розроблення на цій основі певних заходів щодо його подальшого розв. Методи діл оцінки персоналу включають: методи виявл показників змісту ділової оцінки; методи вимірювання конкр показника оцінки. Виявлення критерію і сист показників ділової оцінки персоналу включає такі елементи: програма збирання інфої;методи збирання інфо; методи обробки інформації та її оформлення. Застосовуються три основні групи методів збирання інформації: вивчення документів, результатів тестування та інших письмових джерел; бесіди і опитування; спостереження за працівниками. Дані про психофізіологічні та соціально-психологічні особл працівника одержуються через анкетування, тестування чи використання апаратурних методик. Інфо про результати праці знаходить відобр в мат звітності про виконання працівниками виробн завдань, особистих творчих планів, про роботу структурного підрозділу та оранізації в цілому. Бесіда – це отримання усної інфо від самого працівника, а опитування — інфо про працівника від інших осіб. Метод спостереження є також джерелом інформації, що одержується під час проведення ділових ігор, тренінгових занять, стажування працівника, виконання їм завдань. Найпоширеніші методи оцінки інформації пов’язані з використанням системи балів і коефіцієнтів.