ЛЬВІВ І КРАКІВ

Творче завдання: викласти власні міркування про те, що заважає нашій країні в її прагненні наблизитися до євро­пейських стандартів у різних сферах життя.

Події останніх років дають змогу зробити висновки стосов­но майбутніх взаємин України з Європою.

Польща — чи не єдина країна в Європі, котра має певну українську політику, підтримувану мережею навчальних за­кладів (сьогодні, здається, у Польщі є більше кафедр та сту­дентів україністики, ніж у всіх інших країнах Європи разом узятих), компетентними засобами масової інформації (чільні польські газети мають постійних кореспондентів у Києві — на відміну від західних видань, котрі використовують позаштат­них працівників).

Польська культура й українська достатньо близькі, спорід­нені, щоб розуміти одна одну й притягуватись, і досить далекі, відмінні, щоб сперечатися і відштовхуватися. Саме в Східній та Західній Галичині вони повною мірою втілюють «реальність національних культур».

І Львів, і Краків можуть стати (власне, Краків уже став) осе­редками культурної індустрії і туристичного бізнесу.

Саме в гуманітарній сфері без великих економічних ризиків та значних витрат можна зробити досить багато за наявності самої лише доброї волі. Насамперед це стосується сфери нау­кових досліджень, освіти, культури, інформації. Вже сьогодні без значних інвестицій можна було б відкрити кілька українсь­ких книгарень у Польщі і кілька польських книгарень у біль­ших містах України, забезпечивши для них митні пільги при обміні не лише книжками, а й національною періодикою та ві-део- й аудіопродукцією. Вже сьогодні можна істотно розшири­ти обмін радіо й телепрограмами, художніми виставками, кон­цертами, театральними виставами. Вже сьогодні можна було б налагодити вивчення польської мови в українських серед­ніх школах, беручи до уваги не лише її безумовну перспектив­ність у плані нашої європейської інтеграції, а й значно більшу доступність порівняно з англійською чи німецькою. Вже сьо­годні можна інтенсифікувати обмін студентами та школярами, зокрема й у рамках літніх таборів молоді.

Зрозуміло, що в усіх цих програмах Львів і Краків мог­ли б відігравати помітну роль, причому місцеві органи влади та неурядові організації могли би зробити тут досить багато, навіть без допомоги з боку Києва. Але є одна галузь, де, як мені здається, Львів і Краків могли би відігравати не просто поміт­ну, а виняткову роль — беручи до уваги їхню приналежність до одного культурно-історичного регіону та бурхливий розви­ток індустрії розваг у сучасному світі. Ця галузь — культур­ний туризм. Львів, звичайно, не стане найближчим часом для поляків та українців тим, чим став Страсбург для французів і німців після примирення. Але членство Польщі в Євросоюзі, поза сумнівом, відкриває для Львова нові можливості.

Завдяки своїй близькості до Польщі (не лише географічній, а й культурній, психологічній), Львів, як вважають оптимісти по обидва боки кордону, «міг би стати „локомотивом”, який потягне Україну на захід. Це може вирішально вплинути на його новий розквіт, даючи тим самим великий шанс молодим здібним українцям».

Для цього їм варто зайнятися своїм власним містом, під’їздами, вулицями, громадськими вбиральнями. Посади­ти на своїх підвіконнях герань, поприбирати з газонів сміття, повісити над дверима крамниці дзвіночок.

Хто був у Кракові (а таких людей у Львові дедалі більше),— той зрозуміє.

(443 сл.)    (За М. Рябчуком)