КОБЗАРСТВО

Кобзарство своїм корінням сягає часів Київської Русі. По­передниками кобзарів були музиканти, зображені на фрес­ках у Софії Київській. З князівських часів дійшло до нас ім’я Мануйла, «певца гораздого». У Галицько-Волинському літо­писі згадується, що в 1240 році жив і творив при дворі гали­цького архієпископа співець Митуса. Кобзарі були творця­ми славнозвісних дум та історичних пісень, що відображали найважливіші події життя українського народу впродовж ба­гатьох століть і закликали його на боротьбу проти поневолю­вачів. Сюжети дум та пісень про боротьбу проти турецько-та­тарських напасників і польської шляхти стали важливими історичними джерелами, створеними кобзарями — безпосе­редніми учасниками подій — під час походів або після них. Героями творів кобзарів ставали улюблені в народі історичні постаті: Самійло Кішка, Байда, Маруся Богуславка, Богдан Хмельницький, Петро Сагайдачний, Петро Дорошенко, Іван Богун… Кобзарі завжди прославляли бойові походи Війська Запорозького, а козаки над усе любили пісню. Польський іс­торик XVI століття Папроцький свідчив: «Козаки показували дивовижні штуки, співали, стріляли та грали на кобзах». М. Гоголь вважав кобзарів охоронцями бойової слави України, талановитими поетами та літописцями.

Безіменні народні співці передавали з покоління в покоління своє мистецтво, яке виховувало в народу патріотизм, почуття національної гордості, високу духовність. Недаремно Тарас Шевченко, який зізнавався, що як поет зростав на високопатріотичних думах та піснях кобзарських, з поваги до цих народних співців назвав збірник своїх творів «Кобзарем».

Нелегкі умови кобзарського життя примусили цих незрячих співців утворювати братства або гурти на взірець ремісничих цехів. У братствах існували майстри й учні, які впродовж двох років опановували не тільки кобзарську майстерність, а й таємну так звану «лебійську» мову й мали строго дотримуватися встановлених корпоративних правил, порушення яких суворо каралося.

Незрячі кобзарі були не жебраками, що випрошують ми­лостиню, а професіональними виконавцями, які грою на бан­дурі та співом заробляли собі на життя. Історично склалися три типи кобзарів. Співці першого типу виконують думи та піс­ні, не вносячи у виконання творчого елементу, тобто співають і грають на кобзах так, як вони навчилися від своїх учителів. Другий, найпоширеніший тип — кобзарі-імпровізатори, які щоразу вносять у виконуваний твір якісь зміни, що залежать від їхнього таланту, а також від умов і часу виконання твору. До третього типу належать кобзарі-творці власних пісенних творів. До нас дійшли імена лише кількох таких творців, зок­рема це кобзар Михайло Кравченко з Великих Сорочинців, ав­тор думи «Чорна неділя у Сорочинцях», Петро Ткаченко, Сте­пан Пасюга, Федір Кушнерик, Євген Мовчан, Євген Адамцевич, автор «Запорозької похідної».

(375 сл.)    (Із книги «100 видатних імен України»)