КАБІНЕТ УЧЕНОГО-КОЛЕКЦІОНЕРА

Просторе горище, колись переобладнане на кабінет, нага­дує лавку лахмітника. Або, якщо хочете, кабінет, господар яко­го полишив заняття наукою і захопився безладним колекціо­нуванням. По обидва боки письмового столу височать масивні книжкові шафи: їхні полиці всуціль заставлені старовинними книгами у шкіряних палітурках. Над столом натягнуто шов­кову тканину, на який вишито: «Слова одні часом прихову­ють слова інші».

Так, скидається на те, що наш учений-колекціонер ще й фі­лософ.

Бабуся обережно протискується поміж зваленими в купи старовинними речами, серед яких переважають різні афри­канські дивовижі. Скрізь стримлять списи, що нагадують па­гони бамбука. Стіна завішана незліченною кількістю афри­канських масок. Проте впадає в око їх нестача: цвях у центрі стіни стримить без маски.

Отже, в кімнаті хтось побував! Бабуся зупиняється, прислу­хається… і чує хропіння! Ще кілька кроків — і вона знаходить Артура, який спить просто на підлозі. Обличчя сховане під аф­риканською маскою, тому хропіння звучить глухо і лунко.

І, звісно, поруч із хлопчиком лежить пес Альфред і в такт хропінню б’є по масці хвостом.

(156 сл.) (Л.Бессон)