ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ

У 6-му класі на уроках розвитку зв’язного мовлення учні мають опрацювати такі види переказів: докладні перекази художніх текстів з елементами опису приміщення, природи, з елементами роздуму (усні та письмові); вибіркові перекази художнього тексту розповідного характеру з елементами опи­су приміщення та вибіркові перекази текстів наукового сти­лю. Для докладних переказів слід використовувати тексти об­сягом від 150 до 200 слів, для вибіркових — у 1,5 рази більше (225—300 слів).