ГОНЧАРІ

Не боги знаходили і добували глину, тим більше не вони ліпили і випалювали горщики. Загальні гончарні форми бра­ли початок ще з часів Київської Русі і навіть раніше. Проте кожний тип гончарних виробів мав свої особливості, зумов­лені і місцевими традиціями, і сортом глини, і майстерністю гончара.

Тільки спеціалісти могли розібратися у сортах глини. Ска­жімо, полтавські гончарі розрізняли «піскувату» — піщанис­ту вогнетривку глину, «сипець» — сильно піщанисту глину, «жорстку» — велико-зернисту глину, «наглинок» — жовту­вато-зелену глейку глину.

Гончарі використовували глину в чистому вигляді, а також у різноманітних сумішах. її привозили з «глинища» і зберігали на подвір’ї. Чим довше вона там лежала, тим краще. За необ­хідності її заносили в майстерню і заливали водою. Замішану, як тісто, глину били веслами, колотили дерев’яними молотка­ми — «довбнями», «стругали спеціальними «стругами», зроб­леними з уламків коліс, або різали дротом. Після цього глину розкачували у різної довжини ковбаски.

Від них гончар відщипував шматочки і обробляв спочатку на ручному, а пізніше на важкому ножному гончарному крузі. Після обробки вироби сушили на подвір’ї або в домашній печі. Остання операція — випалення. Його здійснювали у гончарній печі. Вироби у піч ставили рядами, між якими були переділ­ки. Необхідно було стежити за температурою. Випалення час­то тривало близько доби і поділялося на три етапи: випалення на слабкому, середньому та сильному вогні. Вистигали виро­би під нічним склепінням.

Чимало виробів покривалися поливою, яку одержували з піску та окису свинцю. А для розпису використовували фар­бу, яку наливали у коров’яний ріжок, у вузький кінець якого було вставлено перо.

(234 сл.)    (За В. Супруненком)