ГОЛОВНА СКАРБНИЦЯ ДАВНЬОРУСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Завдання: переказати ту частину тексту в якій розпові­дається про Софію Київську.

Свою столицю — Київ — князь Ярослав Мудрий прикра­сив не гірше від Константинополя. Три кам’яні брами вели до міста. Найкрасивіша з них називалась Золоті ворота, тому що позолочена мідь вкривала їх стулки. Дехто натякав князю на його марнотратство: навіщо та позолота? І навіщо церкву пос­тавлено на пагорбі?

Але князь Ярослав знав, що робив. Ворота — лице міста. Не­хай усі — і чужоземці, і мандрівники, і друзі, та й вороги також — одразу бачать, який багатий, красивий та могутній Київ.

Князь звів у місті нові храми: Георгіївський, бо христи­янське ім’я Ярослава було Георгій, та Іринівський, бо дружину Ярослава, шведську принцесу Інгігерду, охрестили Іри­ною. А головну церкву землі Руської, серце митрополії, він присвятив мудрості — Софії, «мудрості християнського вчен­ня». Храм утверджував перемогу християнства над язичниц­твом на Русі.

Саме цей собор став головним композиційним центром «го-рода Ярослава». Як передає літопис, коли величезне військо печенігів обступило Київ, Ярослав вийшов з дружиною їм на­зустріч і дав бій на тому самому місці, де пізніше збудували собор.

Софійський собор був і резиденцією митрополита Русько­го і головним храмом давньоруської держави. У ньому відбу­валися урочисті церемонії «посадження» князів на київський престол, прийоми іноземних послів, посвячення єпископів, біля собору збиралося київське віче. Тут велося літописання, розміщувалася створена Ярославом Мудрим перша бібліоте­ка на Русі, в якій зберігалися, перекладалися і переписува­лися сотні книжок. Собор був також князівською усипальни­цею. У ньому похований Ярослав Мудрий, його син Всеволод, онук Ростислав.

Софія дає нам уявлення про велич і красу архітектури Київської Русі. В усій Європі жодна споруда XI ст. не могла зрівнятися з київським собором. Його довжина (без виступів) дорівнює 37 м, а ширина — 55 м. У давнину храм мав п’ять нефів (повздовжніх коридорів), які на східному фасаді завер­шувалися п’ятьма вівтарними напівкруглими виступами (ап­сидами), був оточений внутрішньою (двоповерховою) і зовніш­ньою (одноповерховою) галереями. Із західного боку височіли дві башти зі сходами, що вели на другий поверх. Вінчали со­бор тринадцять куполів, які поступово збільшувалися від ма­лих по краях до найбільшого центрального. Куполи й дах були вкриті листовим свинцем.

Архітектурі органічно відповідає розпис будівлі, який не тільки підпорядкований релігійному канону, а й мав на меті звеличити державу. Мозаїки і фрески суцільним килимом огор­тають стіни, склепіння і стовпи собору, їхній площинний ха­рактер підсилює враження монументальності споруди. Важко переоцінити художню вартість софійських фресок і мозаїк. Мо­заїки Софії Київської спершу займали велику площу — 640 м2, з яких збереглось тільки 260. Вони, безумовно, є пам’ятками

 

мистецтва світового значення, що дійшли до нас у своїй пер­вісній красі.

Фрески Софії збереглися менше, ніж мозаїки. Багаторазові реставрації завдали багатьом картинам непоправної шкоди.

Майстерність виконання вражаюча. Сюжет, архітектурні форми та їх кольорова гама підкреслюють красу та витонченість біблейських сюжетів, які складають єдиний ансамбль.

Уся архітектура храму, його внутрішнє мальовниче вбран­ня навіює думку про єдність влади земної та небесної, її велич та непорушність.

Софійський собор був своєрідною школою, де виросли віт­чизняні архітектори, майстри-будівничі, художники, різьбярі тощо.

Нині Софія Київська — всесвітньо відомий музей. Це — справжня скарбниця давньоруської культури, невичерпне дже­рело знань про далеке минуле нашого народу.

(473 сл.)                                         (Із книги «Світ моєї України)