Економічні перетворення у промисловості: індустріалізація, її передумови, хід здійснення, наслідки.

Індустріалізація відбувалася згідно з розробленим п’ятирічним планом і пройшла кілька етапів. 1925 рік – XIV з’їзд ВКП(б) проголосив курс на індустріалізацію. Причини: техн. Відсталість, потреба оборони у разі війни.

Особливості•                      головне джерело нагромадження коштів – „перекачування” коштів із села, експлуатація трудового ентузіазму людей;•    розвиток групи „А” на шкоду групи „Б”;•      розпочалася з важкої, а не з легкої промисловості;•            мала ударні темпи;•                 спиралася на внутрішні резерви;•                   здійснювалася за планом.

Труднощі•  відсутність розвиненої інфраструктури (шляхи сполучення, мости, залізниці);•                  обмаль кваліфікованих кадрів;•                       застаріле обладнання на більшості заводів і фабрик;•            нестача коштів

Підсумки індустріалізації ,,+ “

 • змінилося співвідношення між пром-тю і с/г
 • змінилося і співвідношення між великою і дрібною пром-тю
 • СРСР перетв на індустріально-аграрну країну;
 • зміцніла обороно-здатність СРСР;
 • створення технічної бази с/г;
 • ліквідовано безробіття;
 • швидко йшов процес урбанізації
 • формувався національний український робітничий клас і технічна інтелігенція

,, – “

 • -завищені ціни на пром. продукцію
 • – значне скорочення чисельності кустарно-ремісничих закладів
 • посилення регіональних нерівномірностей
 • зростання централізації в управлінні економікою;
 • зростання монополізму в пром-сті;
 • згортання непу й утвердження командно-адміністративної системи;
 • загальне одержавлення засобів виробництва;
 • заборонено приватну торгівлю (вона була одержавлена);
 • ускладнення житлової та продовольчої проблеми;
 • курс на мілітаризацію економіки;
 • заморожування значних коштів у незавершених об’єктах;
 • посилення експлуатації трудящих;
 • репресії проти технічної інтелігенції;
 • сталася ізоляція радянської економіки зміцнення ролі партії в державі;
 • вся економіка України контролювалась центральними органами влади.