Державотворча діяльність І.Мазепи.

Правління І.Мазепи наприкінці ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. позначилося внутрішньою стабілізацією Гетьманщини. Як гетьман, Мазепа протягом тривалого періоду орієнтувався на Росію, а у проведенні внутрішньої політики спирався на старшину, намагаючись витворити станову державу західноєвропейського зразка із збереженням козацького устрою. Він багато зробив для розвитку в Україні освіти, культури, церковного життя, впорядкування господарства та соціально-економічних відносин. Жодний із гетьманів не зробив так багато, як Мазепа для розвитку культури та духовності українського народу. У своїй зовнішній політиці гетьман відмовився від орієнтації на Польщу, Крим і Туреччину.

I. Мазепа мріяв замінити демократичний порядок самоустрою на українських землях монархією в особі гетьмана. Саме І. Мазепа першим виплекав ідею незалежної держави, підняв цю ідею на висоту загальнонаціональної історичної мети. Політичні погляди І. Мазепи було покладено в основу українсько-шведського союзу 1708 р. :гарантував Україні збереження її державного ладу, єдність і недоторканність території. Ним також передбачалося підвищення авторитету єдиноправителя України — гетьмана. Метою Мазепи як гетьмана Війська Запорозького було об’єднання козацьких земель Лівобережжя, Правобережжя, Запорожжя в складі єдиної Української держави під гетьманським реґіментом, та встановлення міцної автократичної гетьманської влади у становій державі європейського типу зі збереженням традиційної системи козацького устрою.

В ідеалі бачив Укр незалежною і суверенною розбудованою козацькою державою, поклавши в основу національну ідею.