Зовнішнє середовище господарювання

Зовнішнє середовище господарювання- це сукупність господарюючих обєктів, субєктів, економічних, суспільних і природних умов, національних та міжнародних сруктур, які існують у глобальному оточенні. В залежності від впливу, зовнішнє середовище поділяється на мікра та макросередовище.

Мікросередовище- це середовище прямого впливу на підприємство. Макросередовище утворюють певні субєкти, споживачі, конкуренти, державні органи, фінансово- кредитні установи, постачальники матеріально- технічних та енергетичних ресурсів, посередники по наданню маркетингових та торових послуг.

Макросередовище охоплює матеріально-технічні, економічні, суспільні відносини та інститути, а також фактори, які впливають на підприемство та його мікро середовище. До основних факторів макросередовища можуть бути віднесені слідуючі інтегровані групи, які можуть мати певну диференціацію.

Фактори макросередовища(зробити таблицею, яка поділ на колонки: інтегровані та диференційовані): природні фактори (наявність ресурсів за видами, ступення освоєння і використання ресурсів); демографічний (чисельність і статевий склад населення, териториальний расподіл і частка активного населення); науково-технічний (науково-техн політика жержави, рівень технології, техн рівень та якість продукції); економічний (ступінь державного регулювання економіка, система оподаткування, політика держави в області оплати праці); екологічний (екологічна безпека навколишнього середовища, екологизація виробництва); політичний (політична стабільність в сус-ві, взаємодія виконавчої та законодавчої влади, професійний рівень політики); міжнародний (науково-техн співробітництво, обсяги експорту та імпорту і підготовку кадрів).