Жіночі образи у трагедіях Шекспіра

доволі яскрава. Насамперед, у шекспірівській трагедії багаторазово підкреслюється, що вона дуже гарна, заворожуюча жіночна, надзвичайно приваблива. Вона й Макбет – це дійсно чудова, один одного гідна пара. Звичайно вважається, що саме честолюбство Леді Макбет підштовхнуло її чоловіка на перше зроблене ним злодіяння – убивство короля Дункана, але це не зовсім вірно. У своєму честолюбстві вони теж рівноправні партнери. Але, на відміну від свого чоловіка, Леді Макбет не знає ні сумнівів, ні коливань, не відає жалю: вона в повному розумінні слова “залізна леді”. І тому вона не здатна розумом осягти, що скоєний нею злочин – гріх. Каяття їй чуже. Розуміє вона це лише втрачаючи розум, у божевіллі, коли бачить криваві плями на руках, які змити ніщо не здатне…

Побутує думка, що жорстокість Леді Макбет слід розглядати слід розглядати з позиції нестримного та кришталево-чистого і самовідданого кохання до свого чоловіка. Цим вона не штовхає його до скоєння злочину, а лише прагне довести йому своє кохання, підтримати його у будь-яких починаннях, навіть жорстоких і антигуманних. Вона, бачачи жагу до влади в очах Макбета, бачить темні закутки його душі, і дає волю примхам свого коханого… [20, 90].

Отже, епоха Відродження – надзвичайно яскрава доба, що була уособленням нової думки, нових ідеалів, нових почуттів і філософських поглядів на сенс життя і людини в даному контексті.

Гуманістичні погляди Ренесансу возвеличували людське єство, адже ставлення до людини кардинально змінилося – вона більше не розглядалася, як банальне і примітивне створіння, людина стала вінцем Всесвіту, найбездоганнішим творінням Бога, втіленням еталону краси, добра і всеосяжних знань.

У контексті Відродження спостерігається тенденція до наслідування культурних і літературних надбань Античності, яка вважалась еталоном довершеності, досконалості, і прикладом для наслідування.

Епоха Відродження стала абсолютним опонентом Середньовіччя, яке несло у своїх світоглядних засадах богобоязнь, схоластичні ідеї і повне заперечення будь-яких ініціативних починань людини, в той час, як Ренесанс всебічно тяжів до апології людини, хоча його завершальний етап позначився кризовістю надмірного філантропізму, і визнанням неспроможності людини досягнути величі Бога.

Шекспір був представником епохи Відродження, і тенденції піднесення і падіння знайшли своє місце у геніальному творчому доробку автора.

Творчість Шекспіра займає чи не найвагомішу комірку літературної спадщини людства, будучи яскравим відображенням ренесансних ідей і соціальних відносин тієї пори, залишаючись актуальною і на сьогоднішньому етапі.

У творчості Шекспіра дослідники виділяють три періоди:

– оптимістичний, пов’язаний із