ЗАГАДКИ МИНУЛОГО

Хто ж була героїня «Зів’ялого листя» та інших любовних пісень Франка? Кому Франко сплів зі своїх незаспокоєних мрій срібної туги, серцевих тремтінь такий запашний вінок пісень? Дехто каже у нас, що це Ольга Рошкевич надихнула нашого поета написати деякі пісні, а, може, й усі пісні «Зів’ялого листя», а Володимир Гнатюк казав мені, що героїнею «Зів’ялого листя» є невідома нам ближче пані Зигмунтовська, і на доказ показував мені Франків лист до нього з Ліпіка, у якому була згадка про неї. Нехай біо­графи шукають джерел Франкового натхнення,— ми тим часом любуймося срібними відгомонами чарівної Франкової скрипки.

Уже на час виходу збірки навколо неї почались жваві супе­речки, котрі й не припинились потім. Одні, говорячи про твор­чість Франка, замовчували про «Зів’яле листя» або ж гово­рили про неї між іншим, що, мовляв, є така «випадкова» збірка ліричних поезій у Франка; вороже налаштована критика, або, як любив говорити сам Франко,— «воріженьки», ніколи не обми­нали нагоди, щоб не нагадати про те, що у Франка, «отого про­водиря мас», є, крім усього, ще й такі речі, як «Зів’яле листя», від котрої явно пахне декадентизмом, або, поетичніше «висказу-ючись»,— мінорним настроєм.

Для одних і других Франко був лише каменярем, котрий мусив лупити важким кайлом по скалі і більше ні про що не думати. Ніби йому заборонялось страждати, любити, закохуватись, пла­кати…

Отже, суспільність уже звикла, що Франко має бути набатом совісті, дзвоном на сполох та отим нагуєвицьким Самсоном, що має хитати колонії імперії та прокладати дорогу прийдешнім поко­лінням. Відхід убік, в особисте, для нього вважалось не тільки гріхом, але й злочином.

Відповідь Франка Василю Щуратові з приводу декадентизму «Зів’ялого листя» якось не дуже привернула до себе увагу, а сам вірш «Декадент», хоч і став надзвичайно популярним і пізніше увійшов у шкільні підручники, тлумачився як «життєва плат­форма» Франка-борця. Найдивніше в цій історії було те, що нія­кого шуму, ніякого декадентизму ніхто не зауважував, коли дру­кувались у свій час окремі вірші, що пізніше ввійшли до збірки. Вони не викликали суперечок, коли, наприклад, були опубліко­вані у збірці «З вершин і низин». Тепер же ж, коли з’явились у «Зів’ялому листі»,— викликали шум. Змінились-розділились погляди, хоч, як писав С. Шаховський, автор монографії «Май­стерність Івана Франка», невідомо, з чого той шум зчинився… (Р. Горак; 354 сл.)