ВИСОКА БЛАКИТЬ УКРАЇНСЬКОГО НЕБА

Творче завдання: поміркувати про місце України у сві­товій спільноті.

Коли б мені довелося читати лекцію про Україну для нео­фітів, можливо, моє звернення було б таким: і світ, і ми, україн­ці, перебуваючи зараз уже на порозі XXI століття, ще тільки маємо відкрити для себе Україну. Багато в чому вона для нас ще «земля невідома».

Звідки ми? Що означала для Євразійського континенту ви­явлена в регіоні середнього Дніпра так звана трипільська куль­тура, перед загадковістю якої наука поки що зупиняється в по­диві? І чому так багато спільних слів, що однаково звучать у мові українській і в мові санскрит? І як сталося, що орнамен­ти стародавньої Індії віднаходимо на писанках, розмальованих у хатах карпатських лісорубів?

Ясно одне: міграція культур, розселення і взаємодія на­родів у прадавні часи відбувались не завжди так, як це досі нам уявлялось.

Кілька століть перебування України в режимі колоніальної царської імперії обмежувало можливості справжньої науки, на догоду імперським замовленням спотворювалась наша на­ціональна історія, викривлялись самі її витоки, Україна була своєрідною етнографічною резервацією… Отже, правдиві від­криття ще чекають Колумбіє нашої духовності.

Київська Русь і Галицька Русь — із їхньої єдності вроди­лась українська нація. Нація трудова, неагресивна і винятко­во обдарована, яка навіть і в умовах несприятливих спромог­лася збагатити своїми духовними цінностями і європейську, і світову культури.

Формування нації визначалось багатьма чинниками. Зви­чайно, волелюбний дух козацтва — це Україна. Україна — це і Шевченко з титанізмом його творчої могутності, і розум геніального Потебні та математика Остроградського, це й ен­циклопедизм Івана Франка, і витонченість інтелігентки Лесі Українки та її матері Олени Пчілки, це й невсипуща праця Бо­риса Грінченка та ще багатьох-багатьох.

Для світу Україна була справді «земля невідома», загадко­ва земля в центрі Європи, небагато хто там знав, яке зло чини­лося на цій благодатній землі.

Індиферентність громадської думки західних країн до про­блем України свого часу нами сприймалася з болем, була для нас тим більше прикрою, що Україна завжди тяжіла до євро­пейської культури, усвідомлювала себе її органічним компо­нентом.

Нині помітно зростає інтерес до України.

«Ви сильний народ»,— сказав нещодавно в Борисполі ви­сокий заокеанський гість, мабуть, це був не лише вияв дипло­матичного етикету.

Ми сильні вже тим, що всі жахіття пережили, все витрима­ли і не загинули. Україна сильна, бо виявила світові ціле ґроно геніїв таких масштабів, як Шевченко, Бортнянський, Гоголь, Франко й Гру шевський. З України пішли на простори планети такі наші сучасники як геніальний Вернадський, скульптор Архипенко, всесвітньо відомий математик Микола Боголюбов — і це ж усе Україна, і все це свідчить, який вона має могутній, дивовижних можливостей потенціал.

(386 сл.)                                                                    (За О. Гончаром)