Причини та умови виникнення держави

Держава існувала не завжди, спочатку були родоплеменні стосунки, тобото первіснообщиний устрій, який був стародавнім типом колективного виробництва і був результатом слабкості окремої  людини перед навколишнім серед.Первіснообщинний устрій пройшов кілька етапів розвитку, переростаючи у державно-організаційне суп-во.Влада первісного суп-ва здійснювалась з метою обєднання інтересів племен. Для вирішення нагальних проблем виникае нова форма організацій сусупільного життя – держава. Руссо зазначив, що саме вдосконалення знарядь праці, поява приватної власності, накопичення пролдуктів виробництва і матеріал.цінностей стали причиною соц.нерівності, привели до розпаду первіснообщиного ладу і підвели людство до створення нового сусп.інституту-держави.У кожному сусп. виникнення держави було зумовлено рядом чинників, притаманних саме тим, чи іншим соціальним устроям.Серед них розрізнять економ, етнічні, географ. та ін.Проте в цілому держава виникаю для потреб сусп-ва, збереження його цілісності, сталості та регулювання відносин між його соц.прошарками, здійснення управління справами всього суп-ва.

На території Європи головними передумовами виникненні держави були: поява прив.власності, накопичення матеріал. благ, соціальна диференціація сусп., сусп. розподіл праці, а також приєднання території за допомогою сили, тобто збройним шляхом.

Основні теорії походження держави:

 Теологічна – в її основі лежить визнання того, що вся влада від бога і правитель держави (цар ,фараон, князь тощо) являються намісниками Бога на землі. З цього випливає, що держава створюється Богом, або за його згодою, а правителем країни може бути особа, що отримала на те повноваження. Патріархальна – її суть полягає в тому, що держава виникла від сім’ї та є наслідком її історичного розвитку і розростання в рід à плем’я à союз племен à народність. Державна влада розростається від влади батька à старійшини à  влади князя чи монарха. Тобто ця теорія передбачає, що правитель – батько, а його піддані –діти. Договірна – суть теорії зводиться до того, що держава та право виникли з людських угод (договорів). Мета цих договорів – захист життя, власності, свободи. Насильства – держава і право виникли внаслідок завоювання сильним народом слабшого народу, племен і народностей. Соціальноекономічна (класова) – суть в тому, що шляхом історичного розвитку суспільство поділилось на класи: з’явились бідні та багаті, як наслідок – з’явились антагонізми між ними. Психологічна – за нею держава виникла внаслідок об’єднання людей на основі добровільної згоди (договору) про те, що одні будуть управляти, а інші – виконувати їхні управлінські рішення.