Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж.Д.

Становлення інформаційного суспільства та його найсучаснішої форми – суспільства знань – вимагає від вищої освіти нових підходів, нових методів навчання. У пропонованому навчальному посібнику розглядаються як традиційні, так і нетрадиційні методи викладання соціології у вищих навчальних закладах України. Вони також можуть бути використані і під час викладання інших суспільствознавчих дисциплін.

Навчальний посібник, насамперед, може бути використаний викладачами та студентами всіх форм навчання вищих закладів освіти України, аспірантами і здобувачами, широким колом читачів, які цікавляться проблемами освіти молоді.

ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Сучасні підходи до вищої освіти
Реформування освіти
Гуманізація та гуманітаризація освіти
Роль учених України
Глобалізація освіти
Комп’ютеризація освіти
Інституціоналізація навчальних дисциплін
Відносини між учителем та учнем
Різні форми власності в освіті
Безперервна освіта та перепідготовка кадрів
Дистанційне навчання
Нетрадиційні форми навчання
Соціальні проблеми реформування освіти
Розділ 2. Нетрадиційне проведення лекцій
Лекція-есе
Використання у лекціях міфів і сказань
Використання в лекціях билин та сказань
Використання в лекціях народних казок
Використання в лекціях розповідей про історичні події
Використання в лекціях сюжетів художніх творів
Використання прислів’їв, народної мудрості
Використання образних порівнянь
Робота з понятійним апаратом
Розділ 3. Підготовка та проведення практичних занять
Мистецтво діалогу
Підготовка до проведення семінару
Складання робочих програм
“Круглий стіл”
Робота з понятійним апаратом
Використання психологічних тестів
Складання тестів для контролю знань
Ділові ігри
Тематичні кросворди
Соціологічні дослідження
Педагогічний практикум
Екскурсія
Висновки
Література