ВІЩІ СЛОВА БОННОВІ

Історія не лишила нам ні зображення його, ні творів. Не зафіксувала навіть дат народження і смерті. Ми можемо лише уявити собі, яким він був насправді. Для одних — це сивого­ловий і сивобородий чоловік, можливо, колишній княжий дру­жинник, що змолоду знав походи й січі, а на схилі літ складав вірші й читав їх з пам’яті під звуки лютні. Для інших — мо­лодий воїн з мечем, у шоломі й кольчузі, який супроводжував князя і в битвах, і в походах. А коли випадала вільна хвили­на — брав до рук лютню і під її мелодійні звуки проказував розкотистим баритоном про перемоги Русі над ворогами землі рідної; славив її і закликав до нових подвигів…

Автор «Слова о полку Ігоревім» був високої думки про та­лант свого попередника, відзначав розмах його уяви. Але не приховував і своєї іронії на адресу Бояна, вважаючи його при­дворним співцем.

Боян славив своїх сучасників за те, що вони дбали про бла­го рідного краю, підтримували силу Руської держави.

(150 сл.)                                   (Із книги «Дванадцять місяців»)