ВІКОВИЙ ЛІС

Це був чудовий віковий ліс, що починався далеко звідси у верх¬ніх землях і широкою пасмугою, звиваючись, як полоз, тягнувся понад лівим берегом Дніпра, ніби прикриваючи його від поля, аж до пониззя.
Вищі від усіх дерев стояли тут сосни, часом густо, часом поодинці, з голими, жовтими, як віск, стовбурами, і зеленими, рясними вершинами височіли вони над лісом, ніби дозорці, що, збивши назад ковпаки й приклавши руки до чіл, пильнують, дивляться у вічність.
Були дні, коли по вершинах сосон угорі пробігав легіт, усе дужче й дужче починали дзвеніти їхні стовбури, і тьма дерев озивалась шумом-скрипом, розгойдувалась, рипіла, рвалась із землі.
Тоді над лісом, як вали в морі, котились важкі, чорні хмари, вони чіплялись за вершини сосон, обгортали тьму дерев, у чор¬ній імлі з хмар починали бити блискавки — вціляли то в одне, то в друге дерево, що з великим гуком, ніби прощаючись із жит¬тям, падали, валились на землю (В. Скляренко; 148 сл.).

Завдання до тексту
1. Визначити стиль і тип мовлення.
2. Скласти план до тексту. Орієнтовний план

1. Це був чудовий віковий ліс.
2. Вищі від усіх дерев — сосни.
3. Тьма дерев озивалась шумом-скрипом.
4. Важкі, чорні хмари.
3. Лексична робота.
• Дозорці — наглядачі.
• Легіт (діалектне) — легкий приємний вітерець.
• Пасмуга (діалектне) — смуга.

4. Словниковий диктант. Записати та пояснити правопис слів. Шум-скрип, звідси, поодинці, тьма, вершини, дужче, пониззя,
дзвеніти.
5. Питання до тексту.

• Де знаходився віковий ліс?
• Як дерева були найвищими?
• Опишіть сосни.
• Від чого стовбури сосен починали дужче дзвеніти?
• Що чіплялося за вершини сосен?
• Від чого дерева падали на землю?
6. За складеним планом переказати текст.