Цивільні зобов’язання

Цивільні зобов’язання є найбільш поширеним видом цивільно-правових відносин. Люди щоденно вступають між собою чи з організаціями в цивільно-правові відносини, які називаються зобов’язально-правовими. Сферою зобов’язально-правових відносин є виробництво і продаж товарів, побутове обслуговування населення, будівництво, транспортні послуги та ін.

Зобов’язанням вважаються правовідносини, в яких одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь іншої сторони (кредитора) певну дію, як-то: передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші, — або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку.

Більшість зобов’язань виникають з договорів. Проте зобов’язання можуть виникати і з інших правомірних дій: адміністративних актів, рятування та охорони майна третіх осіб, знахідки чужого майна або скарбу та ін. Зобов’язання можуть також виникати з неправомірних дій: внаслідок знищення, пошкодження або привласнення чужого майна, заподіяння шкоди здоров’ю громадянина, що потягло за собою втрату заробітку, заволодіння знахідкою, безпідставне набуття майна. Отже, підставами виникнення зобов’язань є два види дій: правомірні й неправомірні.

Суб’єктом зобов’язання може бути правосуб’єктна фізична чи юридична особа. Сторона, яка має право вимагати від другої сторони виконання якоїсь дії, називається кредитором, а сторона, яка зобов’язана виконати вимогу кредитора, — боржником. Сторони у зобов’язанні називаються ще контрагентами.

Зобов’язання, коли одна сторона має тільки право і не несе ніяких обов’язків, а друга несе тільки обов’язки і не має ніяких прав, називаються односторонніми. Такі відношення складаються: при договорі позики, в якому позикодавець має тільки право вимагати повернення позичених грошей і не несе ніяких обов’язків, а в позичальника є     тільки обов’язок повернути позичені гроші й немає ніяких прав; при позадоговірному заподіянні шкоди, коли потерпілий має лише право вимагати відшкодування завданих збитків, а заподіювач зобов’язаний відшкодувати завдані ним збитки і не має ніяких прав. Але в більшості випадків у зобов’язанні кожна сторона має не тільки права, а й несе певні обов’язки.

Зобов’язання повинні виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог, передбачених у правових актах, а за відсутності таких — відповідно до вимог, що звичайно ставляться. Виконання зобов’язань може забезпечуватися згідно з договором або законом неустойкою, заставою, завдатком і поручительством