Трудова дисципліна та дисциплінарна відповідальність

Трудова дисц. – це процес точного виконання трудових прав і обов’язків працівниками і власниками або уповноваженими ними органами в процесі виробничої і трудової діяльності на підставі трудового законодавства, коллективного і трудового договору, в результаті чого складається трудовий порядок і забезпечується виконання трудових зобов’язань в системі суспільного виробництва по задоволенню матеріальних і духовних потреб людей, організацій, держави і суспільства.Трудова дисципліна    на    підприємствах,    в    установах, організаціях  забезпечується  створенням необхідних організаційних та економічних  умов  для  нормальної  високопродуктивної  роботи, свідомим ставленням до праці,  методами переконання,  виховання, а також заохоченням  за  сумлінну  працю. Щодо окремих  несумлінних  працівників  застосовуються   в   необхідних  випадках заходи дисциплінарного і громадського впливу. Дисциплінарна відповідальність є одним із видів юридичної відповідальності та застосовується винятково за порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання працівником покладених на нього обов’язків. За порушення трудової дисципліни на працівника може бути накладенне одне з дисциплінарних стягнень — догана або звільнення. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом,  якому надано
право прийняття на роботу (обрання,  затвердження і призначення на
посаду) даного працівника. До застосування   дисциплінарного   стягнення   власник   або уповноважений ним орган повинен зажадати  від  порушника  трудової дисципліни письмові пояснення. Дисциплінарне стягнення    застосовується    власником    або уповноваженим  ним  органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення   працівника  від  роботи  у   зв’язку   з   тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Підстави для звільнення: прогул(більше 3 год), факт появи на роботі у нетверезому стані.