Таємниці Кліо

Тисячолітня писемна історія людства є настільки змістовно невичерпною та жанрово багатомірною, що важко навіть уявити собі ту незліченну кількість можливих версій прочитань й інтер­претацій, що їх здатні запропонувати зацікавленому читачеві вчені-історики. Тому-то й не дивно, що кожне нове покоління дослідників, як правило, намагається в темному мороці далеких віків і тисячоліть віднайти свою власну історичну Атлантиду. Прагне будь-що скинути завісу таємничості з раніше не розкри­тих загадок і секретів минулого або ж відкрити нове й непобачене там, де, здавалося б, давно вже все добре знайоме, досліджене й описане, а насправді — незнане й привабливо таємниче.

Однак мудра Кліо — високочола муза історії й покровитель­ка істориків — не вельми поспішає ділитися своїми секретами. Лише допитливим людям, які по-справжньому одержимі історією, щастить почути від неї розповіді про нерозгадані таємниці, заплутані політичні інтриги, цікаві житейські колізії чи повчаль­ні курйозні випадки — почути, аби згодом поділитися цим зі своїми читачами, справжніми поціновувачами краси історич­ного слова.

Книжка з промовистою назвою «Незнайома Кліо. Таємниці, казуси й курйози української історії. Козацька доба» є спробою дещо незвичного, нового прочитання української минувшини шістнадцятого-вісімнадцятого століть. Прочитання не аматорами, а професійними істориками нового покоління, чиї наукові погляди та концепції сформувалися вже в умовах становлення незалежної України, відсутності будь-якого ідеологічного чи партійного тиску, вільного доступу до інформації та вільного обміну думками. А тому запропонована ними інтерпретація віт­чизняної історії відрізняється розкутістю думок, оригіналь­ністю поглядів і цікавістю викладу.

Книжка побудована так, що кожен із нарисів чи замальовок є окремим самостійним фрагментом. Нерідко це колізії з такою складною і дуже цікавою фабулою, що будь-яку з них можна поставити в один ряд з інтригами найкращих пригодницьких романів чи голлівудських блокбастерів. Більшість уміщених у книжці розповідей розкриває такі цікавинки, химерні й не­сподівані відгалуження історичного минулого, які зазвичай не потрапляють до поважних узагальнювальних викладів історії України. І хоча далеко не всі з описаних колізій можна беззапе­речно віднести до найважливіших віх тієї чи іншої історичної доби, усе ж таки без них історія виглядає схематизованою й не­живою.

Ще однією особливістю книжки є те, що у фокусі будь-яких історичних казусів, несподіваних колізій чи курйозів, драм і тра­гедій завжди перебуває людина з її силою і слабкістю, мораль­ними чеснотами й вадами. Саме таке — олюднене — сприйняття української історії, причому історії далеко не близької та слабко персоніфікованої в джерелах, виступає головною об’єднуваль- ною ідеєю всіх, іноді, здавалося б, зовсім не пов’язаних один з одним нарисів.

Книжка істотно доповнює й збагачує традиційні історичні синтези, надихає на пошук нових, оригінальних прочитань укра­їнської минувшини. І в цьому, вочевидь, її найголовніша заслуга.

Рушаймо ж у мандрівку століть за таємницями Кліо!

405 слів                                                                                          За В. Смолієм