Суть статистичного зведення

Статистичне зведення – наукова обробка первісної інф-ції, отриманої в рез-ті статистичного спостереження.

Уся обробка складається з етапів:

1)групування, тобто розподіл статистичної сук-ті на однорідні групи за якоюсь суттєвою ознакою.

2)розробка с-ми показників, необхідних для хар-ки виділених груп і підгруп.

3)підрахунок підсумків по окремих групах і підгрупах.

4)зображення отриманих рез-тів у вигляді таблиць та графіків.

Зведення та групування не є механічною дією, а являє собою досить важливий етап статичтичного дослідження, що носить науковий хар-р. Дослідник мусить здіснити перш за все глибокий теоретичний аналіз того явища, яке він вивчає.