Структура соціології

1) Теоретична соціологія — це багатоманітні концепції, що розглядають різні аспекти соціального розвитку суспільства, а саме: всю сферу соціального життя — соціальні спільноти, соціальні відносини, процеси, інститути. Є багатоконцепцій розвитку суспільства, тому теоретична соціологія — це велика кількість усіляких течій, шкіл, напрямків, які по-своєму, зі своїхметодичних позицій пояснюють специфіку розвитку суспільства.

2) Спеціальні соціологічні теорії — це галузі соціологічного знання,які мають своїм предметом дослідження відносно самостійні, специфічні підсистеми суспільного цілого і соціальних процесів (наприклад, соціологія соціальних груп, соціологія освіти, соціологія політики, соціологія сім’ї, соціологія культури, соціологія управління тапраці тощо).

3) Прикладна соціологія — практична частина соціологічної науки.

Прикладна соціологія являє собою єдність конкретних соціологічнихдосліджень і спеціальних соціологічних теорій. У цьому виявляєтьсяєдність емпіричного та теоретичного, яка становить фундамент кожної науки. Прикладна соціологія має свої категорії, які у загальномута концентрованому вигляді відображають соціальну дійсність, а також методи дослідження: опитування, спостереження, аналіз документів тощо.