Спільна праця в організації, її переваги та недоліки у порівнянні з індивідуальною працею

Організації у сфері економіки створюються для спільної економічної діяльності. Спільна праця групи людей звичайно продуктивніша у порівнянні з працею такої ж кількості виконавців – одинаків. Спільна робота практично в будь-якому місці дозволяє підвищити продуктивність і поліпшити ефективність роботи організації.

При такій спільній трудовій діяльності у людини розвивається і зміцнюється власна гідність, честь, гордість. Позитивна оцінка колективом дій працівника приносить йому радість і задоволення. І, навпаки, негативна оцінка примушує його змінити свою поведінку відповідно до вимог колективу.

Переваги: наявність спільної мети та координація спільних зусиль щодо її досягнення; спільна праця є більш продуктивнішою та результативнішою; сприяє взаємодії людей,

 Недоліки: наявність різних інтересів при спільній роботі може привести до конфліктів, результати спільної праці необхідно розподіляти між її учасниками, в той час коли при індивідуальній праці її результати привласнює одна людина.

Колективна праця благотворно впливає на рішення поставлених завдань і дозволяє витратити менше енергії, ніж при роботі поодинці, повідомляють британські дослідники.

Вчені провели дослідження, в ході якого з’ясували, що колектив більш мотивований на продуктивну роботу, ніж працюють поодинці, а його члени здатні порівняти запропоновані рішення і прийняти найбільш вдале рішення. В експерименті взяли участь близько 200 добровольців, які займалися ідентичною роботою. Результати показали, що окремі учасники, які демонстрували ознаки втоми, гірше справлялися із завданнями, а ось випробовувані, які працювали спільно, показували цілком задовільні результати за підсумками тестів навіть у стомленому стані.

Фахівці вважають, що коли приймаються групові рішення, то можна уникнути ситуацій, пов’язаних із негнучкістю мислення, що з’являється, коли працює в поодинці людина втомлюється.

Таким чином, суспільно корисна діяльність, спільна праця є об’єктивною передумовою формування колективу. Справжній колектив виникає там, де люди усвідомлюють свою відповідальність за загальну справу, спільно вирішують питання, що постають перед ними, де складається і стає дійовою силою громадська думка колективу, свідома дисципліна.