Складання тестів для контролю знань

Однією з форм контролю знань студентів можуть служити спеціалізовані тести. Відповіді на такі тести студенти подають у письмовому вигляді із зазначенням свого прізвища. Перевіривши правильність відповідей, викладач виставляє оцінку кожному студентові. Це можуть бути тести для контролю знань із соціології сім’ї, соціології малих груп, загальної соціології (див. додаток 11). Методика складання тестів для контролю знань детально подана в книзі “Нетрадиційні методи викладання соціології” [52, с. 123, с. 107-131].

У цьому навчальному посібнику подані тільки тести для контролю знань із соціології, але вони можуть бути складені для будь-яких дисциплін.

При вивченні курсів “Методи викладання суспільних дисциплін” у Запорізькому національному університеті та “Методи викладання соціології” у Гуманітарному університеті “ЗІДМУ” як домашнє завдання студенти складали тести. Потім на черговому практичному занятті студенти – автори найбільш вдалих тестів -розповідали про їх особливості. Далі проходило обговорення тестів як щодо їх змісту, так і щодо методики складання. Таке практичне заняття проходить цікаво і запам’ятовується студентам.