Шляхи підвищення продуктивності праці

Підвищення продуктивності праці означає економію витрат праці .Між ростом продуктивності праці і економією затрат існує така залежність:

Існує залежність між економією трудових затрат і рівнем продуктивності праці :

Зростання продуктивності праці на будь-якому під-ві залежить від багатьох зовнішніх та внутрішніх факторів які обєднуються в три великі групи.

 1. Техніко-технологічні фактори :
 • вдосконалення техніки та технології
 • зростання нових видів сировини та матеріалів
 • модернізація обладнання
 • механізація та автоматизація виробництва
 1. Організаційні фактори
 • вдосконалення системи управління та організації праці
 • збільшення реального фонду робочого часу
 • впровадження раціонального розподілу та організації робітників

3.Соціально-економічні фактори

 • вдосконалення системи планування участі працівників у прибутках
 • створення відповідного морально-психологічного клімату
 • поліпшення системи підготовки та перепідготовки кадрів
 • зростання заробітної плати.