Середня квадратична

Середня квадратична проста – xср=åx2 / n , зважена – xср=åx2f / åf.

Середня геометрична xср=корень n степенні з x1, x2, …,xn.