САРМАТИ

Сармати вели кочовий спосіб життя і мали воєнізоване су­спільство. Освоєння нових територій, як правило, велося шляхом набігів військових загонів на сусідні осілі племена, їхньою метою були грабунки або накладання данини. Сармати, як і скіфи, тісно взаємодіяли з античним світом через міста-держави в Північ­ному Причорномор’ї, підтримували торговельні зв’язки з грець­кими поселеннями, що входили до складу цих держав. Майже три століття сармати жили поруч із деякими праслов’янськими племенами і, потрапляючи в їхнє середовище, пристосовувалися, а згодом втрачали певні особливості своєї культури. І якщо їхні стосунки з носіями зарубинецької культури мали характер вій­ськових наїздів чи збирання данини, то у формуванні черняхів-ської культури сарматський народ брав активну участь (З під­ручника; 105 сл.).

Завдання до тексту
1. Визначити стиль і тип мовлення.
2. Складіть план до тексту. Орієнтовний план

1. Сармати — кочовий народ.
2. Взаємодія сармат з античним світом.
3. Вплив сармат на розвиток культур.
3. Лексична робота:
• Зарубинецька культура — одна з головних археологічних культур України періоду Залізного віку. Територія розповсю¬дження — басейни Прип’яті, середнього і частково горішнього Дніпра. Час — приблизно 200 рік до н. е. до 200 року н. е.

• Черняхівська культура — археологічна культура у 100¬500 роках Залізної доби.
• Поширена на території лісостепового Подніпров’я між Дінцем і Дністром та Прутом і вздовж Буга, а також на південному сході Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Румунії, Бол¬гарії.

4. Словниковий диктант. Записати та пояснити правопис слів. Місто-держава, Північне Причорномор’я, зв’язок, заруби-
нецька культура, праслов’янський, черняхівська культура, сар¬матський народ.
5. Дібрати прикметники до іменників.
Спосіб життя (кочовий), суспільство (воєнізоване), загони (вій¬ськові), племена (осілі, праслов’янські), світ (античний), зв’язки (торговельні), поселення (грецькі), культура (зарубинецька, чер¬няхівська).
6. Питання до тексту.
• Який спосіб життя вели сармати?
• Яким чином сармати освоювали нові території?
• Як сармати взаємодіяли з античним світом?
• Скільки часу сармати жили поруч із праслов’янськими пле¬менами?
• Які стосунки були між сарматами та представниками інших культур?
7. За складеним планом переказати текст.