Розроблення корпоративних стандартів та правил поведінки

Розглядаючи різні епохи у розрізі, можна стверджувати, що перехід від індустріального до

постіндустріального, а потім до інформаційного суспільства, у якому ми живемо зараз, веде до панування особистості, її духовних цінностей, знань та в цілому — культури. Саме тому у широкий вжиток сьогодні входять такі  поняття, як етика спілкування, корпоративна культура, корпоративна етика. Особливо це стосується сфери ділового спілкування. Потреба у корпоративних стандартах (кодексах) виникла у зв’язку з тим, що універсальних норм було недостатньо для

регулювання людської поведінки у специфічних ситуаціях.

Останнім часом у багатьох компаніях з’явилися кодекси корпоративної етики. Практика

великих міжнародних корпорацій свідчить про те, що корпоративні стандарти і правила поведінки мають ресурси для вирішення широкого спектра завдань. Створення корпоративних стандартів та правил поведінки — це один із способів забезпечення інформативної відкритості та публічності компанії, свідчення дотримання високих стандартів корпоративної поведінки. Такі кодекси покращують імідж підприємства у зовнішньому світі, скорочують шлях організації до виходу на міжнародний ринок, до іноземних інвестицій. По суті, корпоративні стандарти є зведенням правил і норм поведінки,  які поділяють учасники групи. За допомогою них задаються певні моделі поведінки і єдині стандарти відносин, спільної діяльності. Проте на сьогоднішній день немає єдиного методологічного підходу до створення цих стандартів, правил, етичних кодексів. Проблема полягає у тому, що немає чітко сформованого стандарту стосовно наповнення кодексу. Зазвичай у ньому формулюється місія і завдання компанії, її основні цінності, фіксуються стандарти поведінки персоналу. Як правило, кодекси мають дві частини: ідеологічну (місія, цінності, мета) та нормативну (стандарти робочої поведінки). Є різні підходи до складання корпоративних кодексів: професійний, декларативний і розгорнений. Кожна компанія самостійно обирає підхід до створення корпоративного кодексу, виходячи із  власних завдань та політики  своєї діяльності. Корпоративні стандарти та правила поведінки зорієнтовані на загальнолюдські принципи етики, на вічні і на сучасні етичні норми, на національні ідеї. У будь-якому випадку кодекс повинен містити основні норми етики і правила ділової поведінки.  Також кодекс повинен відображати реальну ситуацію і специфіку організації, підприємства. У середньостатистичній компанії кодекс корпоративного управління містить декілька ключових блоків: політика організації, вирішення конфліктів інтересів, а також підвищення якості життя, захист навколишнього середовища, благодійність та інша суспільна діяльність

Отже, корпоративний кодекс може і повинен стати унікальним документом організації. Щоб він працював, кодекс має бути прийнятим усіма співробітниками компанії, стати основним документом, приводом до корпоративної гордості. Зарубіжні аналітики відзначають, що всі відомі компанії-бренди зобов’язані своїм успіхом перед усім чіткою і сильною внутрішньою інтеграцією співробітників компанії навколо єдиних корпоративних принципів.