РОДОВІД МАРІЇ ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ

Серед блискучих імен актрис світового театру 1880-1920-х років, таких як Елеонора Дуче, Сара Бернар, Марія Ермо-лова, Марія Савіна, Віра Коміссаржевська має своє особливе місце ім’я Марії Заньковецької — корифея української сцени, першої народної артистки України.

Рід, родина дали М. Заньковецькій якості, які дозволили їй стати однією з центральних особистостей українського культур­ного процесу другої половини XIX — початку XX ст.

Рід Адасовських в Україні мав свій початок у XVII ст. від Адама — вихідця із Польщі, шляхтича, і дочки Ніжинського пол­кового хорунжого Івана Зеленка. Прізвище Адасовські напевно походить від імені першого представника роду Адама. Нащадки роду Адасовських були реєстровими козаками Ніжинського полку, перебували на російській військовій службі. Іван Адамович Ада-совський, значковий товариш, був убитий під час Кримського походу 1737р. Його син, Прокіп Іванович, брав участь у російсько-турецькій війні 1742 р., а Григорій Прокопович — у російських походах на Польщу. Костянтин Григорович воював з Наполеоном при Ауестерліці, Бородіно, увійшов до Парижа. За військову зви­тягу 1786 р. рід Адасовських визнано російським дворянським родом. Після польського повстання в Росії 1830-1831 рр. Адасов­ські як вихідці з Польщі потрапили до тих 340 тисяч осіб, яких було позбавлено дворянства. У 1845 р. після тривалого листування батька М. Заньковецької з Департаментом герольдії Адасовських визнано дворянами з втратою спадкового дворянства. Відтепер їм дворянство надавалось кожному окремо. М. Заньковецька отри­мала дворянство через 5 років після народження Указом прав­лячого Синоду від 2 червня 1859 р. Рід Адасовських мав ще цер­ковну лінію, представники якої були священиками. У їхньому родоводі згадують родича, священика с. Заньки Лук’яна Конись-кого. До цього роду належить і письменник О. Я. Кониський (З газети; 257 сл.).