Радянізація західноукраїнських земель (1939-1941 рр. ).

В умовах, коли Наддніпрянщина переживала трагедію голоду 1946-1947 рр. і труднощі відбудови, в Західній Україні розгорнулася Насильницька і всеохоплююча радянізація всіх сторін соціально-економічного і культурного життя краю. До здійснення ра-дянізації Західної України активно залучалися працівники партійно-комсомольського, державного апарату, службовці правоохоронних органів, державної безпеки, культури й освіти з інших регіонів Радянського Союзу, переважно зі Східної України, їх направляли на заводи, фабрики, у радянські установи, партійні, комсомольські органи, школи, вузи, технікуми тощо. Утворювалась мережа партійних і комсомольських організацій, формувалися професійні спілки.

За короткий час було створено радянський, партійний, господарський і карально-репресивний апарат, який контролював усі сфери життя західних українців.

Радянізація економічного життя західних областей здійснювалась за «старим сценарієм» – обов’язковими компонентами якого були індустріалізація та масова колективізація. Розвиток промисловості західних областей здійснювався досить швидкими темпами. Відбувалося це в двох основних напрямах – відбудова та реконструкція традиційних галузей (нафтова, побутова, деревообробна) та розвитку нових (машинобудівна, приладобудівна, хімічна, електротехнічна).

1950 р. став роком суцільної колективізації краю, в тому числі Буковини й Закарпаття. Примусова колективізація, антинародна податкова політика, командні методи хлібозаготівель викликали незадоволення селянства, яке поповнювало лави вояків УПА, підпільного опору структур ОУН.

Жертвою репресій стала і Українська греко-католицька церква (УГКЦ). Московська правляча верхівка вбачала в українських греко-католиках потенційного ворога, який створював ідеологічне підґрунтя національно-визвольної боротьби в західних областях. Радянське керівництво ініціює «саморозпуск» УГКЦ.

Результати радянізації були неоднозначними. З одного боку, стало покращення рівня життя найбідніших прошарків населення, розвиток економіки краю, уведення безкоштовного навчання та мед.обслуговування.

А з іншої сторони: -зростання незадоволення репресивними методами влади, підтримка серед населення ідеї ств.сам.Укр.держави, вступ до загонів оунівців, невдоволення українців щодо незадоволення їхніх духовних потреб та інтересів.