РАДІСТЬ ПО-ДИТЯЧОМУ ДИВИТИСЯ НА СВІТ… (За оповіданням Г. Веллса «Чарівна крамниця»)

Герберт Веллс — видатний англійський письменник, автор багатьох романів, оповідань. Кілька поколінь читачів захоплюються його фантас­тичними творами. Веллсу-письменнику не бракувало уяви. Ще на по­чатку ХХ століття Веллс передбачив величезні можливості, пов’язані з відкриттям космосу, міжпланетними подорожами.

Про радість відкриття світу, незбагненну силу людської уяви розпо­відає оповідання «Чарівна крамниця».

В образах батька і сина письменник уособлює два різні світогляди. Перший, батьків, — це світогляд «поважної, дорослої» людини. Він відзна­чається виваженим критичним поглядом на речі, прагненням усьому дати логічне пояснення. Але людина з таким, позбавленим уяви, світоглядом опиняється в глухому куті, коли не може логічно розтлумачити явище. Тоді їй не залишається нічого іншого, як відмахнутися від незвичайного, зробити вигляд, що його взагалі не існує. Інший світогляд представляє дитина. Вона багато чого ще не знає, але вона радо і щиро сприймає нове. Її фантазія допомагає зазирнути за межі відомого, розширити свої уяв­лення про світ. Ця здатність по-дитячому подивитися на світ може пода­рувати чимало радості і задоволення. Письменник не протиставляє «ди­тячий» і «дорослий» світогляди, віддаючи якомусь із них перевагу, він лише показує, як обкрадає себе людина, коли вона неспроможна вірити у прекрасні дива.