Професійно-кваліфікаційні вимоги до сучасного керівника служби персоналу

Реалізація кадрової політики вимагає висококваліфікованих, професійно здібних керівників служб персоналу і на сьогоднішній день вимоги до фахівців відділів кадрів та їхніх керівників постійно зростають. При підборі кандидатів на посаду керівників кадрових служб потрібно: вивчати особову справу претендентів та інші документи, думку колективу, проводити психологічні тести та оцінювати результати діяльності за останні 2—3 роки. Керівник служби управління персоналом наділений широкими повноваженнями, є членом правління підприємства й активно впливає на його політику. Характер управлінської праці на відміну від праці робітника або спеціаліста полягає в тому, що крім рутинної роботи, яку виконує керівник, він ще несе відповідальність за роботу підлеглих, тобто займається плануванням, організацією їх роботи, мотивацією, контролем виконання тощо; відіграє різні ролі в процесі управління, відповідає за організаційну поведінку, формує стиль управління та організаційну культуру.

Керівник кадрової служби має володіти такими професійно-кваліфікаційними якостями: пунктуальність і методичність, динамізм і наполегливість, комунікабель­ність і уміння переконувати, справедливість і суворість, доступність і широка досвідченість, уміння слухати й викликати довіру, аналітичні здібності, інтуїція, гуманність. Крім цього, керівник має бути дипломатом, психологом, радником.  Та перш за все, керівник служби персоналу має бути висококваліфікованим фахівцем у сфері менеджменту персоналу. Він повинен мати повну або базову вищу освіту відповідного напрямку підготовки(магістр, спеціаліст, бакалавр), післядипломну освіту в галузі управління; стаж роботи в галузі управління персоналом за фахом для магістра або спеціаліста – не менше 2-х років, бакалавра – не менше 3-х років. Керівник служби персоналу зобов’язаний знати: принципи кадрової політики, її форми та методи; перспективи розвитку підприємства; технологію виробничих процесів; форми та системи матеріального та нематеріального стимулювання праці; основи громадянського та трудового права; нормативно-правові документи з кадрової роботи; основи психології управління, педагогіки, соціології праці; організацію кадрового діловодства. Керівник служби персоналу повинен володіти: методикою підбору та відбору кадрів; методикою оцінювання персоналу; технікою публічних виступів; новітніми комп’ютерними технологіями у сфері управляння персоналом.

Отже, сучасний керівник служби персоналу працює як повноправний член команди вищого керівництва організації; пропонує концепції та стратегії, які дають можливість створювати та розвивати довгострокові програми в галузі людських ресурсів, проінформований про нинішні та майбутні, внутрішні та зовнішні для організації події та проблеми, та розуміє їх потенційний вплив на робітників.