ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОБРАЗІВ ГЕРОЇВ ПОЕМИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «БОЯРИНЯ»

План

I. Суспільно-політична атмосфера України й Московщини XVII ст.

II. Трагедія головної героїні поеми — трагедія народу.

1. Боротьба активної інтелігенції за суверенітет української дер­жави (Іван, Оксана).

2. Двозначне становище козацької старшини (Степан, Олекса Перейбійний).

3. Зрада частини української інтелігенції заради «панства вели­кого, лакомства нещасного».

4. Виховання українських дівчат на демократичних засадах та підневільне становище московських жінок.

III. Які «кайдани невидимі» були у кожного з героїв поеми Лесі Ук­раїнки «Бояриня»?