ПРОБЛЕМА ВЛАДИ МИТЦЯ НАД НАТОВПОМ У РОМАНІ П. ЗЮСКІНДА «ЗАПАХИ»

План

I. Проблематика роману «Запахи».

II. Образ Ґренуя як розвінчання модерністського міфу про можли­вості митця і мистецтва.

1. Смисл центральної метафори роману.

2. Співвідношення краси і зла у романі.

III. «Запахи» — роман-попередження.